selfie Lisa Sundeson_2022

Lisa Sundeson

Om mig

Jag arbetar som HR partner på institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Du är välkommen att kontakta mig på telefon eller mail om du har några frågor. MTC HR nås också på hr@mtc.ki.se