Lisa Smeds Alenius

Lisa Smeds Alenius

Assisterande lektor

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap och jag är anställd som adjunkt i forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi på Medical Management Center på LIME där 50% av min tid går till forskning och 50% till utbildning. Som forskare är jag projektkoordinator och work package leader i ett EU-finansierat projekt, Magnet4Europe (läs mer nedan). Inom utbildning är jag är kursansvarig för uppdragsutbildningskurserna Ledarskap och Organisationsutveckling 1, 30hp och Ledarskap och Organisationsutveckling 2, 30hp som ger en magisterexamen inom ämnet Medical Management.

 

I media:

- Artikel i Omvårdnadsmagasinet (Nr 5, Okt 2020) Stor europeisk satsning på Magnetmodellen (Låst artikel)

- Artikel i DN (191006) Forskare: Fler sjuksköterskor sparar pengar, liv och vårddagar

- Artikel i Vårdfokus (190913) "Högt pris med för få sjuksköterskor"

- Artikel i DN (180825) Sjuksköterskelösa avdelningar läggs ner

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfokus handlar om hälso- och sjukvårdsorganisationer och arbets/vårdmiljöns betydelse för vårdkvalitet och patientsäkerhet på akutsjukhus. Jag är också intresserad av hur arbetsprocesser och vårdkompetens kan användas på ett optimalt sätt för att främja god och säker vård för patienterna. Ett annat fokusområde handlar om samspelet mellan individen och organisationen och hur synergieffekter kan skapas där personalen känner att de har möjlighet och förutsättningar att bidra med sin kompetens till sin fulla potential vilket kan leda till en stabilare arbetsstyrka och en attraktivare arbetsplats.

I ett nytt spännande forskningsprojekt, Magnet4Europe, som finansieras inom EUs forskningsprogram Horizon 2020 ska vi följa implementeringen av organisationsmodellen för Magnetsjukhus på 60 sjukhus i Europa. Förutom Sverige så deltar också Tyskland, England, Irland och Belgien. Läs mer om Magnet4Europe här.

Jag disputerade 2019 med en avhandling som handlade om faktorer i arbetsmiljön på akutsjukhus som har samband med god och säker vård. Min avhandling baserades på data genererat inom det EU-finansierade projektet RN4CAST (Registered Nurse Forecasting in Europe) som undersökte hur vårdorganisationen påverkar hälsa och säkerhet för patienter och personal. Mer information om projektet samt en rapport skriven av den svenska forskargruppen finns här RN4CAST.

Urval av publikationer:

  • Smeds Alenius, L., Lindqvist, R., Ball, J., Sharp, L., Lindqvist, O., & Tishelman, C. (2020). Between a rock and a hard place: RNs’ descriptions of their work situation in cancer care in Swedish acute care hospitals. European Journal of Oncology Nursing, 47. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2020.101778
  • Smeds Alenius, L., Tishelman, C., Lindqvist, R., Runesdotter, S., & McHugh, M. D. (2016). RN assessments of excellent quality of care and patient safety are associated with significantly lower odds of 30-day inpatient mortality: A national cross-sectional study of acute-care hospitals. Int J Nurs Stud, 61, 117-124. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.06.005
  • Leineweber, C., Chungkham, H. S., Lindqvist, R., Westerlund, H., Runesdotter, S., Smeds Alenius, L., Tishelman, C., RN4CAST consortium. (2016). Nurses' practice environment and satisfaction with schedule flexibility is related to intention to leave due to dissatisfaction: A multi-country, multilevel study. Int J Nurs Stud, 58, 47-58. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.02.003
  • Smeds Alenius, L., Tishelman, C., Runesdotter, S., & Lindqvist, R. (2014). Staffing and resource adequacy strongly related to RNs' assessment of patient safety: a national study of RNs working in acute-care hospitals in Sweden. BMJ Qual Saf, 23(3), 242-249. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2012-001734
  • Lindqvist, R., Smeds Alenius, L., Runesdotter, S., Ensio, A., Jylha, V., Kinnunen, J., . . . Tishelman, C. (2014). Organization of nursing care in three Nordic countries: relationships between nurses' workload, level of involvement in direct patient care, job satisfaction, and intention to leave. BMC nursing, 13, 27. https://doi.org/10.1186/1472-6955-13-27
  • Lindqvist, R., Smeds Alenius, L., Griffiths, P., Runesdotter, S., & Tishelman, C. (2015). Structural characteristics of hospitals and nurse-reported care quality, work environment, burnout and leaving intentions. J Nurs Manag, 23(2), 263-274. https://doi.org/10.1111/jonm.12123

Utbildning

Doktor i Medicinsk vetenskap, 2019

Magister i Vårdvetenskap, 2010

Sjuksköterskeprogrammet 180hp, 2008

Ekonomi, juridik, språk, datalingvistik, litteraturvetenskap - kurser 1999-2005