Skip to main content
lindaschenk2.jpg

Linda Schenk

Forskarassistent

Om mig

Min forskning handlar om hur vi identifierar, bedömer och hanterar kemiska risker. Jag är intresserad av alla aspekter av riskhanteringen, allt från regulatoriska beslut och expertgruppsbedömning till hur individer resonerar och agerar i relation till kemiska risker. Mitt huvudfokus har varit kemiska risker i arbetsmiljön, till exempel hur hygieniska gränsvärden sätts av våra myndigheter och hur används på arbetsplatser. I mina nuvarande projekt jobbar jag med:

-Gränsvärden för ämnen med bristande kunskapsunderlag.

-Särintressens inverkan på hygieniska gränsvärden.

-Hudupptag av kemiska ämnen.

Loading bibliometrics...