L Ladfors

Linnea Plaza Ladfors

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Jag är AT-läkare på Södersjukhuset  (forskar-AT) och doktorand på enheten för Klinisk epidemiologi. I mitt doktorandprojekt utforskar vi nya metoder för att bättre predicera risken för att en kvinna i samband med förlossning drabbas av postpartum-blödning (det vill säga en blödning på mer än 1000 ml). Postpartum-blödning är runtom i världen den vanligaste svåra komplikationen vid förlossning. I projektet kommer vi använda oss av både Graviditetsregistret, Medicinska födelseregistret och Stockholm Gotland kohorten för att analysera trender över tid, riskfaktorer och olika modeller för att förbättra kunskapen kring postpartumblödning i Sverige. 

Utbildning

Lunds Universitet, M.D. Jan 2020

Examensarbete på masternivå, University of British Columbia, Vancouver 2020