Foto

Linnea Ladfors

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Jag är AT-läkare på Södersjukhuset  (forskar-AT) och doktorand på enheten för Klinisk epidemiologi. I mitt doktorandprojekt utforskar vi nya metoder för att bättre predicera risken för att en kvinna i samband med förlossning drabbas av postpartum-blödning (det vill säga en blödning på mer än 1000 ml). Postpartum-blödning är runtom i världen den vanligaste svåra komplikationen vid förlossning. I projektet kommer vi använda oss av både Graviditetsregistret, Medicinska födelseregistret och Stockholm Gotland kohorten för att analysera trender över tid, risk faktorer och olika modeller för att förbättra kunskapen kring postpartumblödning i Sverige. 

Utbildning

Lunds Universitet, M.D. Jan 2020

Examensarbete på masternivå, University of British Columbia, Vancouver 2020