Om mig

Sedan 2018 är jag doktorand och hade mitt halvtidsseminarium i mars 2020. Jag är legitimerad sjukgymnast och kombinerar min tid som doktorand med arbete på Rikscentrum Barnobesitas, vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om hur digital teknik kan användas för behandling av barnfetma. Det övergripande syftet är att utvärdera behandlingseffekterna av 'Mobile Health', via appar och ett web-baserat stödsystem, samt att undersöka familjernas och personalens upplevelse av behandlingen. Syftet är också att underlätta den kliniska bedömning av kondition hos barn med fetma samt undersöka eventuella samband mellan konditionsnivå och kardiometabola riskmarkörer hos barn med fetma.

Utbildning

2016 Masterexamen i Fysioterapi, Linköpings Universitet

2013 Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Linköpings Universitet