Photo of Linnea Johansson

Linnea Johansson

Postdoktor

Om mig

Jag är fysioterapeut med speciellt intresse riktat mot behandling av barnobesitas. Min avhandling fokuserade på digital barnobesitasbehandling samt kondition och kardiometabola risker hos barn med obesitas. I min roll som postdoktor arbetar jag primärt med utveckling och utvärdering av en digital intervention som syftar till att förbättra hjärt- kärlhälsan hos vuxna. 

Utbildning

2022 Medicine Doktorsexamen, Karolinska Institutet

2016 Masterexamen i Fysioterapi, Linköpings Universitet

2013 Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Linköpings Universitet