Profile picture

Linnea Holm

HR-partner

Kontakta mig för HR-relaterade frågor om du tillhör någon av de följande avdelningarna:

Genombiologi
Kemisk biologi och genteknik
Molekylär metabolism
Medicinska systems bioteknik

Om mig

Jag är HR-partner och en del av HR funktionen på MBB som hjälper forskargrupperna med:

  • Stöd till chefer
  • Stöd i frågor kring anställningsärenden så som till exempel sjukdomtjänstledighetlönefrågor, kompetensutveckling, semester, förmåner och regelverk.
  • Stöd vid rekrytering av nya medarbetare, både rådgivande och administrativt samt anställningskontrakt.
  • Rehabilitering vid längre sjukfrånvaro och kontakter med företagshälsovården
  • Möjligheter för medarbetare som upplever problem i arbetet eller i arbetsgruppen, till exempel gällande arbetsmiljö, trakasserier eller sjukdom, att kontakta HR.

Läs mer på Medarbetarportalen:

Kontakta mig för HR-relaterade frågor om du tillhör någon av de följande avdelningarna:

  • Genombiologi
  • Kemisk biologi och genteknik
  • Molekylär metabolism
  • Medicinska systems bioteknik

Vid allmänna HR-frågor, vänligen kontakta: administration@mbb.ki.se