Om mig

Jag är doktorand och går forskarskolan i vårdvetenskap. Jag tillhör sektionen för omvårdnad vid NVS.

Jag är legitemierad sjuksköterska sedan 2011 har arbetat kliniskt inom akutsjukvård, hemsjukvård, psykiatri och integrativ omvårdnad. Jag har en magisterexamen i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet och mitt masterarbete fokuserade på själsligt och existentiellt välbefinnande som en väg till hälsa.

Forskningsbeskrivning

Syftet med mitt doktorandprojekt är att förbättra kunskap, förståelse och behandling för personer med långvarig smärta, genom fördjupning i både den existentiella dimensionen av hälsan samt den genomiska hållbarheten.

Utbildning

Kandidatexamen Omvårdnad, Sophiahemmet Högskola, 2011

Magisterexamen Folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet, 2017