linn_oijerstedt.png

Linn Öijerstedt

Postdoktorala studier

Om mig

Läkarexamen 2013 från Linköpings Universitet. AT-tjänst på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, legitimerad sedan 2018. Registrerad doktorand på Karolinska Institutet 2015 och har därefter periodvis arbetat kliniskt som underläkare men på senare år ägnat sig heltid åt sina forskarstudier.

Forskningsbeskrivning

I mitt doktorandprojekt studeras de tidiga stadierna av ärftlig frontotemporallobs-demens. Syftet med studierna är att öka förståelsen för vilka processer som ligger bakom sjukdomsutvecklingen vid genetisk FTD, hur vi upptäcker sjukdomen tidigt och kan ställa korrekt diagnos. Resultaten kan förhoppningsvis användas för att avgöra när framtida behandling kan sättas in och hur vi bäst mäter en behandlingseffekt av nya läkemedel. Vi är bland annat en del av det internationella konsortiet GENetic Frontotemporal dementia (GENFI) samt Swedish FTD initiative.