Skip to main content
Linus Jönsson

Läkare och hälsoekonom med intresse för sjukvårdens digitalisering och värdet av medicinska innovationer.

Linus Jönsson

Anknuten till Forskning

Läkare och hälsoekonom med intresse för sjukvårdens digitalisering och värdet av medicinska innovationer.

Utbildning

Läkarprogrammet, Uppsala Universitet (2000)

Civilekonom, Handelshögkolan i Stockholm (2001)

Medicine doktor, Karolinska Institutet (2003)

Leg läkare (2004)

Loading bibliometrics...