Skip to main content

Om mig

 

Linda Gyllström Krekula

Jag har varit Socionom sedan 1994. Under dessa dryga 20 år har jag varit verksam inom kommunal verksamhet, det privata näringslivet samt inom landstinget. Jag har arbetat i Stockholms Läns Landsting sedan 2003. Min huvudsakliga inriktning har varit transplantation och organdonation.

 

Nuvarande anställning/anknytning: 

 • Socionom, Funktionsområde, Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, Enheten för Psykosocialt kuratorsarbete inom Trauma och Reparativ medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

 • Medicine doktor, Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Center for Health Care Ethics (CHE), Donationsetik, Karolinska Instituet, Stockholm.

För övriga uppdrag, se CV. 

Forskningsbeskrivning

 

Inriktning på forskning:

Donation av organ efter döden, donation av njure i livet. 

 

Avhandling: 

Shining a Light on Organ Donation after Death - on various aspects influencing organ donation. Finns att tillgå på: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44707.

 

Pågående forkning:

 • Allmänhetens inställning till vårdens handläggning av avlidna organdonatorer och levande njurdonatorer. 
 • Attityder och upplevelser hos njursjukas närstående, kring att sjukvården aktivt informerar dem om möjigheten att donera en njure i livet, via brev.
 • Donatorsanhörigas upplevelser av, och sjukvårdspersonals attityder till, donation efter cirkulationsstillestånd. 

Pedagogiska meriter

 

Jag utbildar och föreläser regelbundet, samt leder seminarier kring död och organdonation. Nedan finner du några exempel på föreläsningsforum: 

 • Nationell grundutbildning organdonation
 • EDHEP, European Donor Hospital Management Programme
 • Nationella möten för donationsansvariga läkare och sjuksköterskor 
 • OFOs (Organisationen för organdonation i Mellansverige) utbildningsdagar 
 • 15-poängsutbildning organdonation, Uppsala Universitet (numer nedlagd)
 • Diverse lokala donationsutbildningar 
 • Diverse nationella donationsutbildningar och konferenser 

Utbildning

Se CV, bilaga längre ner på sidan. 

Loading bibliometrics...