Om mig

Jag är en epidemiolog med medicinsk bakgrund. I mer än tio år har jag arbetat med cancerepidemiologi, särskilt med canceröverlevnadsfrågor. Genom att tillämpa olika statistiska metoder på stora befolkningsbaserade svenska register strävar jag efter att förstå de långsiktiga effekterna av cancer och identifiera riskfaktorer för överlevares hälsa och välfärd. Genom min forskning vill jag bidra till en bättre möjlighet för canceröverlevare.

Min nuvarande forskning stöds av Barncancerfonden.

Förutom forskning har jag varit delaktig i undervisning i olika kurser på både master- och doktorandnivå vid Karolinska Institutet. Sedan 2020 har jag arbetat som kursledare för cancerepidemiologimodulen i kursen Applied Epidemiology i mastersprogrammet för folkhälsoepidemiologi vid Karolinska Institutet.

Tidigare handledd mastersstudent - Luisa Christine Beermann, MD.

Loading bibliometrics...