Skip to main content

Om mig

Jag är i grunden arbetsterapeut och tog min examen vid KI 2004. Under min tid som kliniskt verksam har jag bland annat arbetat med att starta upp en daglig verksamhet för vuxna med autismspektrumstörningar samt inom ortopedi. 2008 började jag arbeta på Karolinska sjukhuset bland annat på Astrid Lindgrens barnsjukhus och i april 2010 blev jag antagen som doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Jag har föreläst under pediatrikkursen vid arbetsterapeututbildningen och åker i juni 2014 till Yokohama för att presentera delar av min forskning på WFOT (arbetsterapeuternas världskongress).

Forskningsbeskrivning

Redan vid tre månaders ålder kan man se att små barn med unilateral hjärnskada använder den ena handen mer än den andra.

Det finns idag inget bedömningsinstrument som kan användas för att utvärdera hur ett barn under 12 månader med unilateral hjärnskada använder sina händer. Hand assessment for Infants (HAI) är ett bedömningsinstrument under utveckling som kommer ge den möjligheten. I HAI tittar man både på hur barnet använder händerna var för sig och hur det använder händerna tillsammans när det hanterar olika leksaker. Med HAI kommer vi att kunna få dels en poäng som beskriver hur händerna används tillsammans men också en asymmetri-poäng som beskriver hur stor skillnaden är mellan händerna.

HAI kommer åldersnormeras och vi kommer också använda HAI för att beskriva hur handfunktionen utvecklas under första levnadsåret hos barn med hjärnskador.

Det pågår också ett träningsprojekt där vi undersöker om små barn (under 12 mån) med ensidig hjärnskada kan förbättra sin handfunktion genom att träna baby-CIMT. Baby-CIMT går ut på att barnen ska öva sig på att använda den påverkade handen genom att man i en leksituation begränsar användandet av den opåverkade handen tex genom att ta på en strumpa på den handen. Barnen tränar med sina föräldrar 30 minuter per dag i sex veckor. Detta är en RCT där baby-CIMTgruppen jämförs med en grupp barn som fått babymassage. Resultatet utvärderas med HAI.

Utbildning

Legitimerad Arbetsterapeut

Loading bibliometrics...