Skip to main content
tjanstefoto.jpg

Linda Victoria Eriksson

Om mig

Jag arbetar som utbildningssamordnare inom PO Hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm samt är anknyten till HEXI forskargrupp på sektionen för Omvårdnad, på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Jag forskar om återgång i arbete efter allogen stamcellstransplantation.

Att återgå i arbete efter en lång tids sjukskrivning har visat sig vara ett viktigt mål för stamcellstransplanterade patienter. Att få börja arbeta igen efter en mycket intensiv och lång behandling där man varit heltidssjukskriven påverkar ens livskvalité till det bättre. Dock finns inte mycket forskning om dessa patienters arbetssitution vilket innebär att sjukvården samt andra inblandade instanser inte har tillräckligt med kunskap om hur man bäst hjälper och stöttar dessa unga patienter.

Utbildning

Bachelor of Science, Psychology, Goldsmiths College, University of London, 1998.

Master of Science, Psychology, University of Exeter, 2003.

Postgraduate Diploma in Nursing (Adult), University of Greenwich, 2008.

Loading bibliometrics...