Linda Sturesson Stabel

Linda Sturesson Stabel

Forskningsspecialist

Om mig

Medicine doktor.

Disputerade 2020.

Forskningsbeskrivning

Forskar om:

  • Ledarskap i sjukvård.

Har forskat om:

  • Läkare med examen från land utanför EU/EEA och deras etablering och avancemang på arbetsmarknaden i Sverige.
  • Läkares kunskapsutveckling och lärande.
  • Videobesök i öppenvården.

Utbildning

Forskarutbildning 2017-2020

Magisterexamen i etnologi