Linda Nordstrand profile image

Linda Nordstrand

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag är disputerad arbetsterapeut inom medicinsk vetenskap med inriktning på handfunktion hos barn och unga med cerebral pares. Min nuvarande position är som adjunkt på deltid på Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för arbetsterapi, parallellt med en tjänst som sektionschef på Karolinska Universitetssjukhuset, inom området åldrandes hälsa och funktion. För närvarande är jag involverad i forskningsprojekt inom barnområdet men önskar hitta fler områden att forska inom som gör skillnad för de som är i behov av vård och omsorg, både nationellt men också internationellt. Jag tror starkt på att koppla samman akademi och klinik, inom både vårdsektorn och samhället i stort. Jag har ett genuint intresse av att arbeta i team och ser att alla behövs för att skapa bästa nytta och resultat inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på hur utvecklingen av handfunktion ser ut, i form av utvecklingskurvor, hos barn och unga med cerebral pares. Det är en fortsättning på mitt avhandlingsarbete. Vi undersöker också faktorer som kan vara kopplade till olika utvecklingsmönster, ex. kognitiv mognad. I övrigt är jag involverad i kartläggning av psykometriska egenskaper hos ett bedömningsinstrument för barn och unga samt drivande i kliniskt utvecklingsarbete för äldre personer med covid-19. 

Pedagogiska meriter

Min pedagogiska meritering ligger främst i grundutbildningen för blivande arbetsterapeuter. Jag är sedan några år tillbaka ansvarig för pediatrikdelen av medicinska ämnen i termin 3. Jag har också examinerat c-uppsatser och varit seminarieledare på magisterkursen inom vårdvetenskap. 

Utbildning

2006     Kandidatexamen i arbetsterapi, Göteborgs Universitet

2015     Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, KBH, Karolinska Institutet