Profilporträtt föreställande Linda Nilsson

Linda Nilsson

Kommunikatör

Internkonsult i kommunikatörspoolen med uppdrag vid Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa), Facility Management (FM) och Biomedicum.

Om mig

Jag är kommunikatör i KIs kommunikatörspool och delar min tid som kommunikatör mellan tre uppdrag. 

Till dig som är medarbetare inom FyFa och FM är du välkommen att kontakta mig i frågor rörande kommunikation. Jag kan exempelvis hjälpa dig med: 

  • Rådgivning och planering av projektkommunikation.
  • Uppdatering/utveckling av webbsidor. Nya som befintliga.
  • Publicering av nyheter.
  • Översyn av texter.
  • Produktion av grafiskt material; som broschyrer eller affischer.

Om du vill anlita en konsult i kommunikatörspoolen för hjälp med kommunikation vid en institution eller ett AU-projekt (administrativt utvecklingsprojekt), mejla till kommunikatorspoolen@ki.se.

Utbildning

Medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk inriktning (Umeå Universitet).