image1.jpeg

Linda Lindström

Senior forskare

Docent och Gruppledare

Om mig

Jag är Docent inom Cancerepidemiologi och Gruppledare vid Institutionen för Onkologi och Patologi. 

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är att bättre förstå de specifika patient och tumörkarakteristika som behövs vid tumörprogression för cancertumören ska kunna sprida sig vidare i kroppen till andra organ vilket leder till att patienten dör av sin cancersjukdom. 

Jag forskar i huvudsak kring bröstcancer vilket är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige. Av de kvinnor som insjuknar i bröstcancer kommer cirka var fjärde kvinna att drabbas av spridd sjukdom och dö. Bröstcancer är en mycket heterogen sjukdom med olika tumörutveckling, spridningsförmåga och tid till eventuell spridning av sjukdomen.

Forskningsbeskrivning

Mina huvudprojekt:

 • Påverkar intra-tumör heterogenitet patient överlevnad och behandlingsrespons?
 • Långsiktig risk för att dö i bröstcancer: Vilka faktorer är viktiga för att förstå den långsiktiga risken att dö av bröstcancer? Identifiera patienter med hög samt låg risk att dö.
 • Bröst cancer in situ: Vem har hög risk att insjukna i bröstcancer?
 • Varför har unga kvinnor med bröstcancer sämre prognos?
 • Är bröstcanceröverlevnad ärftligt?

Utbildning

 • Civilingenjör i Molekylärbioteknik (MSc), Uppsala Universitet.
 • Medicine Doktor (PhD) i Cancer Epidemiologi, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet.
 • Postdoktorala studier vid Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet.
 • Postdoktorala studier vid Carol Franc Buck Breast Care Center, Department of Surgery, University of California at San Francisco (UCSF), USA.

Akademiska priser och utmärkelser

 • 2-års Forskar (Senior researcher) position av Styrelsen för Forskning på Karolinska Institutet.
 • 4-års Forskarassistent (FoAss) position av Styrelsen för Forskning på Karolinska Institutet.
 • 4-års Unga Forskare anslag från Vetenskapsrådet.
 • 4-års Juniorforskare anslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).
 • 3-års Postdoktoral tjänst från Vetenskapsrådet.