image1.jpeg

Linda Lindström

Senior forskare

Docent och Gruppledare

Om mig

Jag är Docent inom Cancerepidemiologi och Gruppledare vid Institutionen för Onkologi och Patologi. I min grupp forskar vi tvärvetenskapligt inom bröstcancer vilket är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige. Av de kvinnor som insjuknar i bröstcancer kommer cirka var fjärde kvinna att drabbas av spridd sjukdom och dö. Bröstcancer är en mycket heterogen sjukdom med olika tumörutveckling, spridningsförmåga och tid till eventuell spridning av sjukdomen. 

Vi har ett speciellt intresse av att förstå sjukdomsmekanismerna bakom tidig och långsiktig risk för patienter att utveckla spridd metastatisk sjukdom. Att vidare förstå riskfaktorerna samt att kunna förutspå risken för sena metastaser är av stor betydelse för dessa patienter och samtidigt ett understuderat område. Min bakgrund som Civilingenjör inom molekylärbioteknik och min avhandling visar på mitt stora intresse att kombinera analytiska metoder med molekylär och klinisk expertis för att belysa faktorer bakom cancerdöd. Under mina postdoktorala studier gick jag ifrån studier av mer epidemiologisk karaktär till patientnära forskning på Karolinska Institutet och i San Francisco på UCSF.

Forskningsbeskrivning

Mina huvudprojekt:

 • Vad påverkar tid till fjärrspridning av bröstcancer och tid för nytta av behandling?
 • Hur påverkar intratumör heterogenitet av tumöregenskaper och tumörmikromiljö patientöverlevnad?
 • Vilka faktorer är viktiga för att förstå den långsiktiga risken att dö av bröstcancer? 
 • Varför har yngre kvinnor med bröstcancer sämre prognos? Hur skiljer sig risken och nyttan av behandling för premenopausala och postmenopausala patienter?
 • Vilka benigna bröstsjukdomar ger ökad risk för en framtida bröstcancerdiagnos? Skillnader beroende på ålder?

Utbildning

 • 1997-2001: Civilingenjör i Molekylärbioteknik (MSc), Uppsala Universitet
 • 2004-2008: Medicine Doktor (PhD) i Cancer Epidemiologi, MEB, KI.
 • 2008-2012: Postdoc vid Onk-Pat, KI.
 • 2012-2014: Postdoc vid Carol Franc Buck Breast Care Center, UCSF, USA.

Akademiska priser och utmärkelser

 • 2022-2028: Cancerfonden Senior Investigator Award.
 • 2020-2021: Forskar (Senior researcher) position av Styrelsen för Forskning, KI.
 • 2015-2019: Forskarassistent (FoAss) position av Styrelsen för Forskning, KI.
 • 2015-2019: Etableringsbidrag anslag från Vetenskapsrådet.
 • 2015-2019: Juniorforskare anslag från FORTE.
 • 2012-2015: 3-års Postdoktoral tjänst från Vetenskapsrådet.