Linda Karlsson

Anknuten till Forskning

Om mig

I min roll som handläggare vid Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm ansvarar jag för Aktion Livräddning, en föreläsningsserie i suicidprevention. Jag är även huvudinstruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Till mig hör du framförallt av dig om du har frågor om Aktion Livräddning.