2022

Linda Eriksson

Adjunkt

Adjunkt 80% Postdok 20%

Om mig

Jag arbetar som adjunkt på 80% på Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet och som postdok på 20% på Institutionen för vårdvetenskap på Marie Cedershiölds högskola. Mina tidiga akademiska studier var inom psykologi innan jag utbildade mig till sjuksköterska. Som sjuksköterska arbetade jag inom hematologi ett flertal år både utomlands och i Sverige. Som adjunkt är jag kursansvarig för Sjuksköterskans profession och omvårdnad 16,5 hp som ges som första kurs under termin 1 på grundutbildningen för sjuksköterskor samt Omvårdnad inom hematologisk vård 7,5 hp på avancerad nivå. Jag är också aktiv som lärare på termin 5 och 6 på grundutbildningen för sjuksköterskor på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på patienter som genomgår och har genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.

Som postdok är jag verksam inom forskningsprojektet aCent som forskar om patienter och närståendes upplevelser och behov före, under och efter allogen stamcellstransplantation.

Jag disputerade 2022 med avhandlingen "Let's work it out - Aspects of the occupational situation of survivors of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation".

Att återgå i arbete efter en lång tids sjukskrivning är ett viktigt mål för stamcellstransplanterade patienter. Att få börja arbeta igen efter en mycket intensiv och lång behandling där man varit heltidssjukskriven en längre tid påverkar ens livskvalité till det bättre. Forskning kring återgång i arbete har utvecklats de senaste åren vad gäller flera cancerdiagnoser. Dock finns inte mycket forskning kring stamcellstransplanterade patienters arbetssituation, vilket innebär att sjukvården och andra inblandade instanser saknar kunskap om hur man bäst hjälper och stöttar dessa patienter i arbetsför ålder.

Symptom burden and recovery in the first year after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation

Important factors associated with sick leave after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation—a 1-year prospective study

 

Utbildning

Medicine doktor i omvårdnadsvetenskap, Karolinska Institutet, 2022.

Postgraduate Diploma in Nursing (Adult), University of Greenwich, 2008.

Master of Science, Psychology, University of Exeter, 2003.

Bachelor of Science, Psychology, Goldsmiths College, University of London, 1998.