Om mig

Jag arbetar som adjunkt vid sektionen för Fysioterapi. Ämnesområdet jag undervisar inom är undersökning och behandling av rörelsesystemens funktionsstörningar vid fysioterapeutprogrammet. Jag är kursansvarig för Tema Undersökning - Fysioterapi 1 samt undervisar bland annat i kurserna "Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i öppenvård" och Tema Intervention - Fysioterapi 2. Jag handleder examensarbeten på kandidatnivå, gärna inom ämnesområdet rörelsesystemet. 

Min kliniska tillhörighet är inom specialistområdet fysisk aktivitet och idrottsmedicin. 

Forskningsbeskrivning

Disputerade vid Karolinska Institutet 2017 med avhandlingen "The influence of sex hormones on neuromuscular function and premenstrual symptoms". 

Utbildning

Medicine Doktorsexamen 2017, Karolinska Institutet  

Specialistsjukgymnast inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin 2012

Magisterexamen i sjukgymnastik 2005, Karolinska Institutet  

Sjukgymnastexamen 2004, Karolinska Institutet