Linda Björkhem-Bergman

Linda Björkhem-Bergman

Senior forskare

Linda Björkhem-Bergmans forskargrupp inom Palliativ Medicin

Om mig

Jag disputerade på Avd för Patologi, Institutionen för Laboratoriemedicin, 2004 med en avhandling om cancerutveckling och cytostatikaresistens. Jag började därefter som ST-läkare och post-doc inom Klinisk Farmakologi  och uppnådde specialistkompetens i Klinisk Farmakologi 2012. Jag blev docent i Klinisk Farmakologi vid KI 2013 men började samma år arbete som läkare inom Palliativ Vård. Jag har numera min kliniska bas på Stockholms Sjukhem där jag är överläkare inom Palliativ Vård samt som vetenskaplig ledare vid Palliativt Kunskapscentrum (PKC) i Region Stockholm.

Jag startade min egen forskargrupp inom Palliativ Medicin på NVS, Avd för Klinisk Geriatrik i januari 2018. Forskargruppen består idag (2023) av 8 personer, varav två doktorander och 6 post-docs / affilierade forskare. Alla medarbetare i gruppen arbetar med forskning på deltid vid sidan av kliniskt arbete inom palliativ vård.

Forskningsbeskrivning

Vår forskargrupp bedriver forskning inom Palliativ Medicin där vi har en ganska stor bredd på våra projekt som täcker flera olika områden i ämnet. Målet med vår forskning är att hitta nya behandlingar och strategier för att förbättra livskvalitén och minska symptombördan hos patienter som befinner sig i livets slutskede. Målet är också att ta fram mer evidensbaserad kunskap för vård och symptomlindring i livets slutskede, där det idag finns en del kunskapsluckor. Vi bedriver främst kliniska studier där forskningsfrågeställningarna kommer från vårt dagliga kliniska arbete inom palliativ vård. Vi har även translationella och experimentella projekt i samarbete med flera olika forskargrupper på Institutionen för Laboratoriemedicin, KI. Mitt huvudfokus har under senare år varit  att undersöka möjliga positiva effekter av vitamin D-behandling till cancerpatienter och vitamin D's effekter på immunförsvaret. Vi har också projekt kring immunförsvarets funktion i livets slut, behandling och orsaker till cancerutlöst fatigue och prognostisering i palliativ vård. I forskargruppen har vi också projekt om behandling av malign ascites och utveckling av ultraljudsbehandling i palliativ hemsjukvård, olika aspekter på läkemedelsbehandling med fokus på könsskillnader, studier av alternativ- och komplementärmedicinska behandlingar (CAM), samt studier om nutritionsbehandling till cancerpatienter. 

Mer om vår forskargrupp går att läsa här:

Linda Björkhem-Bergmans forskningsgrupp inom Palliativ Medicin | Karolinska Institutet (ki.se)

 

Pedagogiska meriter

Undervisar i Palliativ Medicin för läkare och sjuksköterskor på specialistnivå. Kursansvarig för två ST-läkarkurser i palliativ medicin inom geriatrik och invärtesmedicin (B5 och C5-kurs som ges via Palliativt Kunskapscentrum i Region Stockholm).

Vetenskaplig ledare vid Palliativt Kunskapscentrum (PKC) i Region Stockholm sedan 2022 vilket innebär regelbunden undervisning för personal inom palliativ vård (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare). Mitt huvudområde har framför allt varit symptomlindring.

Undervisar i Palliativ Medicin för fysioterapeuter och arbetsterapeuter på grundutbildningen. 

Undervisat på grundutbildningen inom Klinisk Farmakologi för läkare, sjuksköterskor och Biomedicinska analytiker (BMA). Handlett ett flertal BMA, Biomedicinare och Läkare i deras examensarbete. Under 90-talet även undervisat i Biokemi och Patologi på läkarlinjen som amanuens.

Koordinator för Läkarstudenternas Exjobb 2014-2015.

Huvudhandledare för ett 10-tal ST-läkare i deras vetenskapliga arbeten inom Palliativ Medicin och Geriatrik. Undervisat i Vetenskapsmetodik för ST-läkare.

Medförfattare i Läroböcker:

"Palliativ Medicin" i boken  "Klinisk Geriatrik" (Libers förlag 2020), 

"Palliativ Cancervård" i böckerna  "Klinisk Omvårdnad 1&2" (Libers förlag, 2021)

”Vård i livets slut” i boken ”Boken om Demenssjukdomar” (Libers förlag 2023)

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001 och  Leg Läk 2006

PhD 2004, Karolinska Institutet

Docent 2013, Karolinska Institutet

Specialistläkare i Klinisk Farmakologi 2012 och i Palliativ Medicin 2021