Linda Björkhem-Bergman

Linda Björkhem-Bergman

Senior forskare

Linda Björkhem-Bergmans forskargrupp inom Palliativ Medicin och Klinisk Farmakologi

Om mig

Jag disputerade på Avd för Patologi, Institutionen för Laboratoriemedicin, 2004 med en avhandling om cancerutveckling och cytostatikaresistens. Jag började därefter som ST-läkare och post-doc inom Klinisk Farmakologi  och uppnådde specialistkompetens i Klinisk Farmakologi 2012. Jag blev docent i Klinisk Farmakologi vid KI 2013 men började samma år arbete som läkare inom Palliativ Vård. Jag har numera min kliniska bas på Stockholms Sjukhem där jag är överläkare inom Palliativ Vård.

Jag startade min egen forskargrupp inom Palliativ Medicin och Klinisk Farmakologi på NVS, Avd för Klinisk Geriatrik i januari 2018. Forskargruppen består idag (2021) av två doktorander som jag är huvudhandledare för och två post-doc på deltid.

Forskningsbeskrivning

Vår forskargrupp bedriver forskning inom Palliativ Medicin och Klinisk Farmakologi. Forskargruppen startade på Avdelningen för Klinisk Geriatrik, NVS, i januari 2018 och vi har vår kliniska bas på Stockholms Sjukhem. Forskargruppen består av mig Linda, som forskargruppsledare, och mina två doktorander; Helena Bergström och Caritha Klasson och två post-docs som arbetar deltid med våra projekt, Maria Helde-Frankling, MD, PhD och Gabriella Frisk, MD, PhD.

Målet med vår forskning är att hitta nya farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar för att förbättra livskvalitén och minska symptombördan hos patienter som befinner sig i livets slutskede.  Vi bedriver främst kliniska studier där forskningsfrågeställningarna kommer från vårt dagliga kliniska arbete inom palliativ vård. Vi har även translationella och experimentella projekt i samarbete med flera olika forskargrupper på Institutionen för Laboratoriemedicin, KI.   Mitt huvudfokus har under senare år varit  att undersöka möjliga positiva effekter av vitamin D-behandling till cancerpatienter och vitamin D's effekter på immunförsvaret. Vi har också projekt kring immunförsvarets funktion i livets slut, olika behandlingsmöjligheter för cancerutlöst fatigue, utvärdering av infektionsbehandlingar, projekt kring läkemedelsmetabolism i livets slut, olika aspekter på läkemedelsbehandling och läkemedelsutsättning med fokus på könsskillnader samt studier om nutritionsbehandling i palliativ vård. 

Pedagogiska meriter

Undervisar i Palliativ Medicin för läkare och sjuksköterskor på specialistnivå. Undervisat i Palliativ Medicin för Fysioterapeuter på grundutbildningen. 

Undervisar på Palliativt Kunskaps Centrum (PKC) för läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som arbetar inom palliativ vård. 

Undervisat på grundutbildningen inom Klinisk Farmakologi för läkare, sjuksköterskor och Biomedicinska analytiker (BMA). Handlett ett flertal BMA, Biomedicinare och Läkare i deras examensarbete. Under 90-talet även undervisat i Biokemi och Patologi på läkarlinjen som amanuens.

Koordinator för Läkarstudenternas Exjobb 2014-2015.

Huvudhandledare för ett 10-tal ST-läkare i deras vetenskapliga arbeten inom Palliativ Medicin och Geriatrik. Undervisat i Vetenskapsmetodik för ST-läkare.

Medförfattare i Läroböcker:

"Palliativ Medicin" i boken  "Klinisk Geriatrik" (Libers förlag 2020), 

"Palliativ Cancervård" i böckerna  "Klinisk Omvårdnad 1&2" (Libers förlag, 2021)

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001 och  Leg Läk 2006

PhD 2004, Karolinska Institutet

Docent 2013, Karolinska Institutet

Specialistläkare i Klinisk Farmakologi 2012 och i Palliativ Medicin 2021