Skip to main content
Linus Askenfelt

Jag är arkivarie och inköpssamordnare vid institutionen för Global folkhälsa och Institutionen för lärande, informatik, management och etik. Kontakta mig på sekretariat.gph@ki.se

Linus Askenfelt

Arkivarie

Jag är arkivarie och inköpssamordnare vid institutionen för Global folkhälsa och Institutionen för lärande, informatik, management och etik. Kontakta mig på sekretariat.gph@ki.se

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Mitt namn är Linus Askenfelt och jag arbetar som arkivarie vid Institutionen för Global folkhälsa och Institutionen för Lärande, informatik, management och etik.

För frågor om arkiv, diarieföring och dokumenthantering; kontakta mig på sekretariat.gph@ki.se eller besök institutionernas internwebb:

 

Institutionen för Global folkhälsa

Institutionen för Lärande, informatik, management och etik

 

 

 Till mig kan du vända dig om du har frågor gällande bland annat

 • Övergripande regelverk för arkiv och dokumenthantering vid KI
 • Utlämnande och sekretess rörande allmänna handlingar
 • Diarieföring av handlingar
 • Arkivering av forskningshandlingar
 • Arkivering av kursakter
 • Råd och tips om bevarande eller gallring av rådata/primärdata och alternativ för digitalisering av material
 • GDPR (Dataskyddsförordningen)
 • Åtkomst till handlingar i arkivet
 • Omvärldsbevakning rörande dokumentation av forskning

Jag är även inköpssamordnare för GPH och LIME.

Kontakta mig om du har frågor eller behöver hjälp med inköp och upphandling. 

Utbildning

 • Kandidatexamen i Historiska studier vid Stockholms Universitet 2012-2015
 • Arkivvetenskap Stockholms Universitet 2015-2016 

 

 

Loading bibliometrics...