profilbild_2.jpeg

Lina Lundström

Doktorand

Om mig

Jag är doktorand i Christian Rücks forskargrupp vars huvudområde är OCD- och relaterade sjukdomar.

Jag är intresserad av hur man kan göra psykologisk behandling för psykiatriska tillstånd mer effektiv och riktad och därigenom nå ut till fler personer som lider av psykisk ohälsa.

Huvudhandledare: Christian Rück

Bihandledare: David Mataix-Cols och Erik Andersson  

Forskningsbeskrivning

I mitt forksningsprojekt jämför jag internetbaserad KBT (IKBT) för OCD med sedvanlig face-to-face (f2f) KBT för OCD hos vuxna. Studien har tre behandlingsgrupper: IKBT med behandlarstöd, IKBT utan behandlarstöd och individuell f2f KBT.

I studien vill vi undersöka:

- Om behandlingseffekterna för IKBT är likvärdiga de för f2f KBT

- Om grad av behandlarstöd påverkar behandlingsutfall 

- Hur kostnadseffektiv respektive behandling är

- Om typ av anmälan (självanmälan eller remiss) påverkar behandlingsutfall

- Om vi kan hitta prediktorer och/eller moderatorer för behandlingsutfall

Pedagogiska meriter

Jag har undervisat i psykoterapeutiska metoder på läkarprogrammet, psykologprogrammet och arbetsterapeutprogrammet på KI. Jag har föreläst kring OCD och relaterade tillstånd hos andra vårdgivare och intresseorganisationer. 

Utbildning

Psykologexamen 2012, Uppsala universitet, steg-1 KBT

Forskarskolan för epidemiologi och klinisk psykiatri, Ki och SLL, examen 2017