Om mig

Jag arbetar som samordnare för Tentamensservice vid Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS). Organisationen för Tentamensservice är helt ny på KI och under införandet och uppbyggnaden arbetar jag som projektledare. Målet är att skapa en gemensam, rättssäker och effektiv tentamensprocess med start VT-23.

Tentamensservice uppdrag för gemensam tentamensorganisation avser examination i digital examinationssal. Examinationer i lärosalar eller på distans omfattas inte.