foto_ldf_180604.jpg

Lina Davies Forsman

Adjungerad adjunkt

Lina Davies Forsman, MD, PhD, MSc Global Public Health, adjunkt
Överläkare, medicine doktor
Specialistläkare i Internmedicin och Infektionssjukdomar
Affilierad till University of Sydney

Om mig

Jag arbetar som överläkare vid Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset samt adjunkt vid Karolinska Institutet med ansvar för Infektionskursen på Läkarprogrammet. Jag har tidigare arbetat som Akutläkare och är även specialist i Internmedicin utöver Infektion. Mitt forskningsintresse gäller tuberkulos, ett intresse som väcktes under det året som jag arbetade som Senior Medical Officer i Tugela Ferry, Sydafrika, ett område ökänt för hög förekomst multiresistent tuberkulos. Jag försvarade min avhandling 2018 där olika sätt att förbättra behandlingen av multiresistent tuberkulos studerades. Jag är även medlem av styrgruppen av Karolinska Institutet Centre for Tuberculosis Research och Nationella expertgruppen för multiresistent tuberkulos. Utöver forskningen och mitt kliniska intresse, har jag ett stort engagemang i utbildning, både för studenter och kollegor.

Under 2022-2023 genomförde jag en utlandspostdoc vid University of Sydney, School of Pharmacy. Jag kommer återvända till Sverige för en tjänst som Klinisk forskare finansierat av Region Stockholm, för att fortsätta kombinera forskning, utbildning och kliniskt arbete. Min forskargrupp inkluderar tre doktorander, varav jag är huvudhandledare för två.

Forskningsbeskrivning

~~Min forskning fokuserar på tuberkulos och multiresistent tuberkulos. Som kliniker är jag intresserad av optimering av behandlingen, med hjälp av äldre och nya antibiotika, individualiserad behandling samt läkemedelsmonitorering (therapeutic drug monitoring, TDM). Jag är även intresserad av definitionen av resistents, brytpunkter och minsta hämmande koncentration, dvs nivån av resistens. Efter mitt arbete i Kenya och Sydafrika har jag även ett engagemang i global hälsa och sociala determinanter av tuberkulos. 

Jag samarbetar med flertalet internationella forskarlag i Kina (Fudan University, Tongji University), University of Sydney, Australien samt Friends of International TB Relief (FIT), Vietnam. I Sverige samarbetar jag utöver KI även med Linköping Universitet, Uppsala Universitet, Lunds Universitet, Umeå Universitet samt Folkhälsomyndigheten.

I och med min tjänst som adjunkt ämnar jag även utvärdera pedagogiska metoder inom undervisningen, såsom team-based learning.

Intresseområden

Tuberkulos/multiresistent tuberkulos


Epidemiologi


Global folkhälsa


Kliniska prövningar


Farmakokinetik/farmakodynamik


Mykobakterier/Mikrobiologi

Kvalitativa/Pedagogiska studier

Utvärdering av diagnostiska tester

 

Pedagogiska meriter

Adjunkt och ansvarig för Infektionskursen under Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.

Organisatör av the European Advanced Clinical Course of Tuberculosis (EACCTB) in Stockholm, 2017 och 2023

Kursansvarig för den nationella SK-kursen i Tuberkulos 2021 och 2023

Utbildning

Postdoc University of Sydney                 2022-2023

Postdoc Region Stockholm                     2020-2022

Master Global Folkhälsa                          2020

Leading for change KI/KS                        2020-21

PhD Klinisk infektionsepidemiologi         2018

Research school for clinicians in Epidemiology, Karolinska Institutet, 2014-16


Specialistläkare Infektionssjukdomar    2012


Specialistläkare Internmedicin               2011


Legitimerad läkare                                   2006

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Pfizer stipendiat
2014 Göran Sterner stipendiat
2009 – 2022 Erhållit priset "Bästa undervisare" tolv gånger av läkarstudenterna vid Karolinska Institutet
2018 Nominerad till "Årets medarbetare" Karolinska Universitetssjukhuset