foto_ldf_180604.jpg

Lina Davies Forsman

Anknuten till Forskning

Lina Davies Forsman, MD, PhD
Bitr. överläkare, medicine doktor

Om mig

Jag arbetar som bitr. överläkare vid Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Jag har tidigare arbetat som Akutläkare och är även specialist i Internmedicin utöver Infektion. Mitt forskningsintresse gäller tuberkulos, ett intresse som väcktes under det året som jag arbetade som Senior Medical Officer i Tugela Ferry, Sydafrika, ett område ökänt för hög förekomst multiresistent tuberkulos. Jag försvarade min avhandling 2018 där olika sätt att förbättra behandlingen av multiresistent tuberkulos studerades. Jag är även medlem av styrgruppen av Karolinska Institutet Centre for Tuberculosis Research och Nationella expertgruppen för multiresistent tuberkulos. Utöver forskningen och mitt kliniska intresse, har jag ett stort engagemang i utbildning, både för studenter och kollegor.

Forskningsbeskrivning

~~Min forskning fokuserar på tuberkulos och multiresistent tuberkulos. Som kliniker är jag intresserad av optimering av behandlingen, med hjälp av äldre och nya antibiotika, individualiserad behandling samt läkemedelsmonitorering (therapeutic drug monitoring, TDM). Jag är även intresserad av definitionen av resistents, brytpunkter och minsta hämmande koncentration, dvs nivån av resistens. Efter mitt arbete i Kenya och Sydafrika har jag även ett engagemang i global hälsa och sociala determinanter av tuberkulos. 

Jag är även den svenska koordinatorn för ett stort VR finansierat internationellt samarbetsprojekt i Kina med Fudan University, Shanghai. Vi studerar där läkemedelskoncentrationerna hos patienter med multiresistent tuberkulos.

Intresseområden

Tuberkulos/multiresistent tuberkulos Epidemiologi Global hälsa Kliniska prövningar Farmakokinetik/farmakodynamik Mykobakterier/Mikrobiologi

 

Pedagogiska meriter

Föreläsare på Infektionskursen för läkarstudenter Karolinska Institutet sedan 2010.

Organisatör av the Europe and Advanced Clinical Course of Tuberculosis (EACCTB) in Stockholm, 2017.

Exxtern föreläsare vid olika institutioner, kliniker och företag.

Utbildning

PhD Clinical Epidemiolgy             2018 Consultant Infectious Disease    2012 Consultant Internal Medicine     2011 Registered Medical Practitioner 2006

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Pfizer stipendiat 2014 Göran Sterner stipendiat 2009 – 2018 Erhållit priset "Bästa undervisare" sex gånger av läkarstudenterna vid Karolinska Institutet 2018 Nominerad till "Årets medarbetare" Karolinska Universitetssjukhuset