Om mig

Jag är intensivvårdssjuksköterska med en doktorsexamen inom vårdvetenskap vid Göteborgs Universitet. Vid Karolinska Institutet har jag en delad anställning som universitetsadjunkt och postdoktor.

Forskningsbeskrivning

Mina forskningsområden innefattar patientsäkerhet, intensivvård, intrahospitala transporter, postoperativ återhämtning samt hälsolitteracitet. Jag är postdoktor i forskargruppen Perioperativ vård vid NVS. Pågående forskning fokuserar främst på att utveckla samt testa personcentrerade, patientsäkra och kostnadseffektiva eHälso-lösningar i syfte att systematiskt följa upp och stötta patientens i hens postoperativa kognitiva återhämtning. Besök gärna vår hemsida PeriBrainCare (https://peribraincare.com/).

Utbildning

Filosofie doktor i vårdvetenskap (2020), Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Avhandling: Patient safety during intrahospital transports in intensive care- Hazards, experiences and future measurements (https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63248)

Specialistsjuksköterska inom intensivvård samt magisterexamen i omvårdnad (2013), Svenska Rödakorsets Högskola

Leg. Sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (2009), Ersta Sköndal Bräcke Högskola