Liisa Olsson

Utbildningsadministratör

Om mig

Jag arbetar på UBE som enhetsadministratör. 

Mitt arbete består bland annat av studieadministration av masterkurser i bioentreprenörskap, forskarutbildnings- och fristående kurser. Mitt arbete består också av att förbereda, avlasta och strukturera. Jag är webbredaktör på UBE.

Som handläggare för utbildningsnämnden LIME (LIME UN) arbetar jag bland annat med:

  • att handlägga och samordna allt som rör programmen, exempelvis kursplaner, PD-beslut, antagning
  • att bistå GUA med allt som hör till utbildningsnämnden, exempelvis möteskallelser, underlag och protokoll