img_2790.jpg

Lie Åslund

Handläggare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Fokus för mitt arbete är utveckling och utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder för ungdomar med sömnproblem. Jag brinner för evidensbaserad vård och e-hälsa, samt att förmedla min kunskap till allmänhet och vårdpersonal. Jag är även manager för eHealth Core Facility som stöder forskare på KI i att ta fram och utvärdera eHälsoverktyg. 

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om mitt arbete eller är intresserad av att diskutera framtida projekt och samarbeten! 

 

Forskningsbeskrivning

Insomni är vanligt hos ungdomar och leder ofta till funktionsnedsättningar och lidande. Mitt avhandlingsarbete syftar till att öka förståelsen för samsjukligheten mellan  insomni och ångest och depression hos ungdomar samt att bidra till ökad evidens för kognitiv beteendeterapi för insomni hos åldersgruppen, både i klinisk miljö och som internetbehandling. På sikt är projektets mål att bidra med kliniska riktlinjer och lätttillgängliga behandlingar för insomni hos ungdomar som utan behandling riskerar en livslång påverkan på mående och hälsa.

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stressforskningsinstitutet (Stockholms Universitet), Karolinska Sjukhuset (KS), Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm samt Umeå Universitet. 

Huvudhandledare:

Mats Lekander, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Susanna Jernelöv, Karolinska Institutet

Rikard Wicksell, Karolinska Institutet

Eva Henje, Umeå Universitet

Loading bibliometrics...