Om mig

Li Felländer-Tsai, MD, Dr Med Sc, utnämndes 2006 till professor och överläkare i ortopedi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Mellan 1 maj 2001 - 31 mars 2017 var hon prefekt vid KARO institutionen, sedermera Centrum för kirurgisk vetenskap och därefter vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik som är en sammanslagning av Centrum för kirurgisk vetenskap och Institutionen för klinisk vetenskap.

Li Felländer-Tsai är föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är aktiv inom ortopedisk utbildning och forskning samt utveckling av avancerad teknologi. Hon har bl a utvecklat och infört en teknik för lokal övervakning av synovialvävnadens metabolism och inflammation med intraoperativ och postoperativ mikrodialys. Andra forskningsområden inkluderar avancerad medicinska simulering som träningsmetod för kirurgisk färdighetsträning och teamträning. Li Felländer-Tsai är past president i European Federation of National Associations for Orthopaedics and Traumatology (efort.org) och Deputy Editor för Acta Orthopaedica. Hon har tidigare varit ordförande för Svensk ortopedisk förening (2012-2016) och Nordisk ortopedisk förening (2016-2018) och även varit registerhållare för Svenska korsbandsregistret (nationellt kvalitetsregister). Hon ledde arbetet med att ackreditera Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) som ett nivå I (comprehensive) utbildningsinstitut av American College of Surgeons och är nu CAMST´s föreståndare. År 2001 erhöll hon Karolinska Institutets pedagogiska pris. 2017 utsågs hon till hedersledamot i Svensk ortopedisk förening och 2023 till hedersledamot i the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT).

Hon har haft internationella sakkunniguppdrag för bl a The Swiss National Science Foundation, Norska Vetenskapsrådet, Köpenhamns Universitet, Copenhagen Health Science Partners, och Universitetet i Tartu.

Li Felländer-Tsai har handlett 15 doktorander till disputation vid Karolinska Institutet och frekvent anlitats som fakultetsopponent både nationellt och internationellt.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde
Återhämtning efter kirurgi i rörelseapparaten, metbolism i ledhinnan efter kirurgi samt lokala effekter av farmaka och fysikalisk behandling, behandling av knäskador:

Syftet med forskningen är att kunna kombinera en rad stressdämpande faktorer (dels farmakologiska och dels lokal nedkylning) för att åstadkomma snabbare återhämtning efter ledkirurgi. Målet är god smärtlindring och optimerad läkning med god ledfunktion och minimering av negativa trofiska effekter på vävnaden för minskad artrosrisk.

Rubbningar i synovialmembranets metabolism kan ge upphov till artros. Bättre behandlingsstrategier för snabbare återhämtning, läkning och bevarad ledfunktion kräver en koordinerad insats med adekvat behandling av smärta/inflammation. Med mikrodialys studeras vävnadseffekt och smärtlindring i knäledens synovialmembran. Effekten av lokalanestetika på proliferationsförmåga och differentieringsförmåda på mesenkymala stamceller studeras.

Fynden kan modernisera smärtlindring som inte stör läkningen efter kirurgi. Samtidigt kan riskfaktorer för artros identifieras.

Parallellet studeras behandling av knäskador ur epidemiologiskt och rehabiliteringsperspektiv.

Avancerad medicinsk simulering:

Visionen är att skapa en ny de-facto standard inför praktisk patientnära träning av tekniska och icketekniska färdigheter (teambeteende) med avancerade medicinska simulatorer, där ergonomiska principer följts, och därmed bereda goda förutsättningar för god patientsäkerhet. Avsikten är också att utveckla valida och reliabla tränings- och evalueringsinstrument för tekniska färdigheter så att individuella träningsprogram kan utvecklas där faktorer som individens arbetsminne och visuospatiala förmåga tas tillvara. Efter att valida mått på teambeteende och kirurgisk färdighetsutveckling etablerats kan dessa omsättas i evidensbaserad träning och utbildning med både teori och praktik. Slutmålet är en avancerad state-of-the-art kurs för instruktörer (train the trainer kurs) med moderna principer avseende både teamträning och avancerad färdighetsträning. Genom att träna instruktörer och lärare får nästa generations sjukvårdspersonal bättre förmågor och förhållningssätt så att det absoluta kravet på ökad patientsäkerhet kan uppfyllas.

Utvalda publikationer:

Surgery with locking plate or hemiarthroplasty versus nonoperative treatment of 3–4-part proximal humerus fractures in older patients (NITEP): An open-label randomized trial

All professions can benefit - a mixed-methods study on simulation-based teamwork training for operating room teams

Does patient-surgeon sex discordance impact adverse events following primary total hip arthroplasty?

Decreasing incidence of knee arthroscopy in Sweden between 2002 and 2016: a nationwide register-based study

Mortality following proximal humerus fracture-a nationwide register study of 147,692 fracture patients in Sweden

Careful patient selection together with optimal implant positioning may reduce but does not eliminate the risk of elevated serum cobalt and chrome levels following metal-on-metal hip resurfacing

Growth Differentiation Factor 7 promotes multiple-lineage differentiation in tenogenic cultures of mesenchymal stem cells

Secular trends in incidence and seasonal variation of distal radius fracture among children: A nationwide study based on the Swedish National Patient Register 2002-2016

A pilot multicentre cluster randomised trial to compare the effect of trauma life support training programmes on patient and provider outcomes

Incidence of femoral fractures in children and adolescents in Finland and Sweden between 1998 and 2016: A binational population-based study

Personal protection equipment for orthopaedic and trauma surgery during the COVID-19 pandemic: The results of an EFORT survey initiative

The bone anchored prostheses for amputees – Historical development, current status, and future aspects

Technology-Enhanced Learning of Human Trauma Biomechanics in an Interprofessional Student Context

Epidemiology and mortality of pelvic and femur fractures-a nationwide register study of 417,840 fractures in Sweden across 16 years: diverging trends for potentially lethal fractures

Living with a recalled implant: a qualitative study of patients' experiences with ASR hip resurfacing arthroplasty

Virtual congresses - the new normal? EFORT 2020 re-worked: The Virtual EFORT Congress (VEC) from 28 to 30 October 2020 is coming this way!

Simulation-based skills training in non-performing orthopedic surgeons: skills acquisition, motivation, and flow during the COVID-19 pandemic

Distal Biceps Tendon Rupture Surgery: Changing Incidence in Finnish and Swedish Men Between 1997 and 2016

Fractures after kidney transplantation: Incidence, predictors, and association with mortality

Pandemic pressure: policy, politics, profession, and rapid publication

Incidence of Fractures Before and After Dialysis Initiation

Major fractures after initiation of dialysis: Incidence, predictors and association with mortality.
Iseri K, Carrero JJ, Evans M, Felländer-Tsai L, Berg H, Runesson B, et al
Bone 2020 Jan;():115242

AI ethics, accountability, and sustainability: revisiting the Hippocratic oath.
Felländer-Tsai L
Acta Orthop 2020 Feb;91(1):1-2

SNS Analys. Medicinsk utbildning för framtidens vård. Felländer-Tsai L, Östman Wernerson A, Bergenfelz A.

SNS Research Brief. Medical Training for Future Healthcare. Felländer-Tsai L, Östman Wernerson A, Bergenfelz A.

Operative versus non-operative treatment for 2-part proximal humerus fracture: A multicenter randomized controlled trial. Launonen AP, Sumrein BO, Reito A, Lepola V, Paloneva J, Jonsson KB, Wolf O, Ström P, Berg HE, Felländer-Tsai L, Jansson KÅ, Fell D, Mechlenburg I, Døssing K, Østergaard H, Märtson A, Laitinen MK, Mattila VM; as the NITEP group. PLoS Med. 2019 Jul 18;16(7):e1002855. doi: 10.1371/journal.pmed.1002855. eCollection 2019 Jul.

Younger patients and smokers report a higher level of pain after knee arthroscopy: a clinical and experimental study including synovial metabolism.
Berglund L, Stålman A, Dungner E, Qureshi AR, Kumlin M, Felländer-Tsai L
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019 Feb;27(2):471-477

Learning through a virtual patient vs. recorded lecture: a comparison of knowledge retention in a trauma case.
Courteille O, Fahlstedt M, Ho J, Hedman L, Fors U, von Holst H, et al
Int J Med Educ 2018 Mar;9():86-92

How to tackle the orthopedic maze.
Felländer-Tsai L
Acta Orthop 2017 10;88(5):465

Video analysis in basic skills training: a way to expand the value and use of BlackBox training?
Oussi N, Loukas C, Kjellin A, Lahanas V, Georgiou K, Henningsohn L, et al
Surg Endosc 2018 01;32(1):87-95

Medical students' situational motivation to participate in simulation based team training is predicted by attitudes to patient safety.
Escher C, Creutzfeldt J, Meurling L, Hedman L, Kjellin A, Felländer-Tsai L
BMC Med Educ 2017 Feb;17(1):37

The Effect of Socioeconomic Status on the Choice of Treatment for Patients With Cruciate Ligament Injuries in the Knee: A Population-Based Cohort Study.
Nordenvall R, Marcano AI, Adami J, Palme M, Mattila VM, Bahmanyar S, et al
Am J Sports Med 2017 03;45(3):535-540

Trends in the Incidence of Clavicle Fractures and Surgical Repair in Sweden: 2001-2012.
Huttunen TT, Launonen AP, Berg HE, Lepola V, Felländer-Tsai L, Mattila VM
J Bone Joint Surg Am 2016 Nov;98(21):1837-1842

Proximal humeral fractures in Sweden-a registry-based study.
Sumrein BO, Huttunen TT, Launonen AP, Berg HE, Felländer-Tsai L, Mattila VM
Osteoporos Int 2017 03;28(3):901-907

Traumatic transfers: calibration is adversely affected when prediction models are transferred between trauma care contexts in India and the United States.
Gerdin M, Roy N, Felländer-Tsai L, Tomson G, von Schreeb J, Petzold M, et al
J Clin Epidemiol 2016 06;74():177-86

Cardiopulmonary Resuscitation Training by Avatars: A Qualitative Study of Medical Students' Experiences Using a Multiplayer Virtual World.
Creutzfeldt J, Hedman L, Felländer-Tsai L
JMIR Serious Games 2016 Dec;4(2):e22

Visual-spatial ability is more important than motivation for novices in surgical simulator training: a preliminary study.
Schlickum M, Hedman L, Felländer-Tsai L
Int J Med Educ 2016 Feb;7():56-61

Linear Dendritic Block Copolymers as Promising Biomaterials for the Manufacturing of Soft Tissue Adhesive Patches Using Visible Light Initiated Thiol-Ene Coupling Chemistry

Post-operative bracing after ACL reconstruction has no effect on knee joint effusion. A prospective, randomized study.
Lindström M, Wredmark T, Wretling ML, Henriksson M, Felländer-Tsai L
Knee 2015 Dec;22(6):559-64

Cruciate ligament reconstruction and risk of knee osteoarthritis: the association between cruciate ligament injury and post-traumatic osteoarthritis. a population based nationwide study in Sweden, 1987-2009.
Nordenvall R, Bahmanyar S, Adami J, Mattila VM, Felländer-Tsai L
PLoS ONE 2014 ;9(8):e104681

Predicting early mortality in adult trauma patients admitted to three public university hospitals in urban India: a prospective multicentre cohort study.
Gerdin M, Roy N, Khajanchi M, Kumar V, Dharap S, Felländer-Tsai L, et al
PLoS ONE 2014 ;9(9):e105606

Early hospital mortality among adult trauma patients significantly declined between 1998-2011: three single-centre cohorts from Mumbai, India.
Gerdin M, Roy N, Dharap S, Kumar V, Khajanchi M, Tomson G, et al
PLoS ONE 2014 ;9(3):e90064

Incidence of knee dislocation and concomitant vascular injury requiring surgery: a nationwide study.
Sillanpää PJ, Kannus P, Niemi ST, Rolf C, Felländer-Tsai L, Mattila VM
J Trauma Acute Care Surg 2014 Mar;76(3):715-9

Acute achilles tendon ruptures: incidence of injury and surgery in Sweden between 2001 and 2012.
Huttunen TT, Kannus P, Rolf C, Felländer-Tsai L, Mattila VM
Am J Sports Med 2014 Oct;42(10):2419-23

Diclofenac and triamcinolone acetonide impair tenocytic differentiation and promote adipocytic differentiation of mesenchymal stem cells.
Fredriksson M, Li Y, Stålman A, Haldosén LA, Felländer-Tsai L
J Orthop Surg Res 2013 Sep;8():30

A population-based nationwide study of cruciate ligament injury in Sweden, 2001-2009: incidence, treatment, and sex differences.
Nordenvall R, Bahmanyar S, Adami J, Stenros C, Wredmark T, Felländer-Tsai L
Am J Sports Med 2012 Aug;40(8):1808-13

Systematic video game training in surgical novices improves performance in virtual reality endoscopic surgical simulators: a prospective randomized study.
Schlickum MK, Hedman L, Enochsson L, Kjellin A, Felländer-Tsai L
World J Surg 2009 Nov;33(11):2360-7

Temperature-sensitive release of prostaglandin E₂ and diminished energy requirements in synovial tissue with postoperative cryotherapy: a prospective randomized study after knee arthroscopy.
Stålman A, Berglund L, Dungnerc E, Arner P, Felländer-Tsai L
J Bone Joint Surg Am 2011 Nov;93(21):1961-8

Ketorolac but not morphine exerts inflammatory and metabolic effects in synovial membrane after knee arthroscopy: a double-blind randomized prospective study using the microdialysis technique.
Stålman A, Tsai JA, Segerdahl M, Dungner E, Arner P, Felländer-Tsai L
Reg Anesth Pain Med ;34(6):557-64

Systematic simulation-based team training in a Swedish intensive care unit: a diverse response among critical care professions.
Meurling L, Hedman L, Sandahl C, Felländer-Tsai L, Wallin CJ
BMJ Qual Saf 2013 Jun;22(6):485-94

Cancellations of elective surgery may cause an inferior postoperative course: the ‘invisible hand’ of health-care prioritization? https://doi.org/10.1258/ce.2011.011005

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet 1991

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap (Dr Med Sc), Karolinska Institutet 1992

Docent, Karolinska Institutet 1996

Allmäntjänstgöring och specialistutbildning i ortopedi 1992-1999

Specialistkompetens i ortopedi 1999

Fellowship hos professor Lyle Micheli, Childrens Hospital Harvard under våren 1996

Specialistläkare i ortopedi 1999-2006

Utnämnd till professor/överläkare i ortopedi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2006

Akademiska priser och utmärkelser

1998: Utmärkelsen "The outstanding young persons of the world (TOYP)" i kategorin akademiskt ledarskap och forskning, Sverige.

2001: Karolinska Institutets årliga pedagogiska pris.

2017: Utnämnd till hedersledamot i Svensk ortopedisk förening.

2023: Utnämnd till hedersledamot i the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT).