img_2790.jpg

Li Åslund

Anknuten till Forskning

Om mig

Fokus för mitt arbete är utveckling och utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder och eHälsoverktyg för ungdomar med sömnproblem. 

Läs mer om mig och connecta på https://linkedin.com/in/lie-aslund

 

Forskningsbeskrivning

Min avhandling: Adolescent sleep: comorbid problems and behavioral treatment of insomnia

Länk till avhandlingen: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47395

Insomni är vanligt hos ungdomar och leder ofta till funktionsnedsättningar och lidande. Mitt avhandlingsarbete syftar till att öka förståelsen för samsjukligheten mellan  insomni och ångest och depression hos ungdomar samt att bidra till ökad evidens för kognitiv beteendeterapi för insomni hos åldersgruppen, både i klinisk miljö och som internetbehandling. På sikt är projektets mål att bidra med kliniska riktlinjer och lätttillgängliga behandlingar för insomni hos ungdomar som utan behandling riskerar en livslång påverkan på mående och hälsa.

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stressforskningsinstitutet (Stockholms Universitet), Karolinska Sjukhuset (KS), Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm samt Umeå Universitet. 

Huvudhandledare: Mats Lekander, Karolinska Institutet

Bihandledare: Susanna Jernelöv, Karolinska Institutet, Rikard Wicksell, Karolinska Institutet, Eva Henje, Umeå Universitet