Skip to main content

Om mig

Lena Rosenberg är anställd som biträdande lektor vid sektionen för arbetsterapi och har under perioden 2018 - 2019 en forskarass tjänst genom SFO-V Fellows. Lena leder forskningsprojektet Rethinking shared spaces in residential care facilities (finansierat av FORTE och Forskarskolan i vårdvetenskap) och forskningsprojektet Ett äldreboende att längta till (finansierat av Familjen Kamprads stiftelse). Dessa projekt genomförs i nära samarbete med Verklighetslabbet Stureby i Stockholms stad. Lena är huvudhandledare för doktoranderna Helena Cleeve, Margarita Mondaca och Marianne Palmgren samt bihandledare för Linda Sandberg.

 

Loading bibliometrics...