Photo of Leo Ziegel

Leo Ziegel

Doktorand

Om mig

Doktorand med ett stort intresse för beroende och hälsans sociala bestämningsfaktorer, speciellt i Afrikanska länder ("det är inte svart eller vitt, utan 54 nyanser av grått").

Mitt doktorandprojekt handlar om psykiatrisk epidemiologi och alkoholberoende i Uganda, med data från en befolkningsbaserad kohort som drivs av den ugandiska NGO:n Africa Medical and Behavioral Sciences Organisation (AMBSO). Huvudhandledare är professor Anna Mia Ekström.

Vid sidan av doktorandprojektet deltar jag i ett internationellt samarbete om ungdomars psykiska hälsa som bidrog till UNICEF:s rapport The State of the World's Children 2021, samt går jourer som underläkare vid Beroendecentrum Stockholm.

Läkarexamen (2019, Karolinska Institutet)