Skip to main content
Lena Törnkvist

Lena Törnkvist

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Adjungerad professor i klinisk primärvård och omvårdnad. 

Chef för fortbildnings- och utvecklingsenheten vid Akademisk primärvårdscentrum (APC), tidigare kallad centrum för Allmänmedicin (CeFAM). 

Min forskning är klinisk och fokuserar på primärvård utifrån patienters och primärvårdspersonals perspektiv, främst distriktssköterskor och distriktsläkare.

Omfattande erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom primärvården och klinisk erfarenhet som sjuksköterska och distriktssköterska i 20 år på olika sjukhus och i primärvård. Certifierad i gott ledarskap

Forskningsbeskrivning

En bibliografi av 60 vetenskapliga artiklar. Ett multiprofessionellt och brett forskningssamarbete med fokus på primärvård. Huvudhandledare till sex doktorander och bihandledare till två som uppnått doktorsexamen. Huvudhandledare till en och bihandledare till en annan som uppnått licentiatexamen

Pedagogiska meriter

Som chef för fortbildnings- och utvecklingsenheten stödjer och handleder jag det vetenskapliga och pedagogiska arbetet vid enheten dvs distriktsläkare, distriktssköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykolog och socionom/kurator. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring av enhetens fortbildnings- och utvecklingsaktiviteter men också att bidra till ökad forskning och akademisk tillväxt i primärvården. Det pedagogiska utvecklingsarbete som jag lett och deltagit i har hitintills resulterat i tio vetenskapliga artiklar

Utbildning

2019: Adjungerad Professor, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, KI.

2011: Docent i omvårdnad, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, KI.

2001: Doktorsexamen. Sektionen för allmänmedicin och primärvård, KI.

2000: Licentiatexamen, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, KI.

1999: Magisterexamen, Institutionen för omvårdnad, KI.

1985: Specialistutbildning till distriktssköterska, Nordendahlsskolan, Stockholm.

1975: Leg. Sjuksköterska, Hagaskolan, Stockholm.

Akademiska priser och utmärkelser

Årets sjuksköterska, Svensk förening för sjuksköterskor SSF Årets distriktssköterska, Nationell förening för distriktssköterskor Årets stjärnpedagog. Stockholms län Kultur- och utbildningsnämnden

Loading bibliometrics...