Om mig

Jag påbörjade min läkarutbildning vid Karolinska Institutet 1969 och efter kursen i immunologi 1971 så började jag forska (på deltid) hos Erna och Göran Möller. Efter avslutat grundutbildning så fortsatte jag med forskarutbildning på heltid och disputerade (och fick min docentur) 1979. Därefter fortsatte jag med min AT utbildning på kliniken och specialiserade mig så småningom inom klinisk immunologi (1984). Sedan dess har mitt arbete bestått av en blandning av klinik ock forskning.

Från början blev jag utnämnd till klinikchef för det kliniskt immunologiska laboratoriet (1977) men senare så koncentrerade jag mig mer på forskning och blev chef för avdelningen för Klinisk Immunologi (1999), samma år som jag utnämndes till professor (sedemera Distinguished professor, 2009) vid Karolinska Institutet. Jag innehar fortfarande denna post och avdelningen innefattar numera också transfusionsmedicin.

Forskningsbeskrivning

Jag har två huvudsakliga forskningsområden – immungenetik och immunterapi. Inom det första området så försöker vi finna den genetiska orsaken hos patienter med olika former av primär immunbrist. Detta görs genom homozygotimappning, exomsekvensiering och, på senare tid, helgenomsekvensiering. Patienterna kommer från olika infektionskliniker i Sverige men vi har också ett mycket omfattande internationellt samarbete. De senaste åren har vi dessutom påbörjat ett pilotprojekt  med screening av nyfödda i Stockholmsregionen tillsammans med Centrum för Metabola sjukdomar och de barn som uppvisar tecken på immunbrist (brist på olika typer av vita blodkroppar – en metod som utformats av oss) utreds med avseende på genetiska defekter.

Inom immunterapiområdet så försöker vi utveckla nya former av behandling för våra patienter med immunbrist. Detta sker huvudsakligen med hjälp av antikroppar eller antikroppsfragment som produceras i mjölksyrebakterier (laktobaciller) och som kan bidra till passiv immunitet lokalt i mag-tarm kanalen under en begränsad period. Genom att välja laktobaciller som kan växa på olika ställen i magen/tarmen (tropism) så kan vi förebygga/behandla ett flertal olika infektioner och även en del andra sjukdomstillstånd.

Utvalda publikationer

RAC2 loss-of-function mutation in 2 siblings with characteristics of common variable immunodeficiency. Alkhairy OK, Rezaei N, Graham RR, Abolhassani H, Borte S, Hultenby K, et al J. Allergy Clin. Immunol. 2015 May;135(5):1380-4.e1-5

A hypomorphic recombination-activating gene 1 (RAG1) mutation resulting in a phenotype resembling common variable immunodeficiency. Abolhassani H, Wang N, Aghamohammadi A, Rezaei N, Lee YN, Frugoni F, et al J. Allergy Clin. Immunol. 2014 Dec;134(6):1375-1380

Rice-based oral antibody fragment prophylaxis and therapy against rotavirus infection. Tokuhara D, Álvarez B, Mejima M, Hiroiwa T, Takahashi Y, Kurokawa S, et al J. Clin. Invest. 2013 Sep;123(9):3829-38

Ribosomal protein SA haploinsufficiency in humans with isolated congenital asplenia. Bolze A, Mahlaoui N, Byun M, Turner B, Trede N, Ellis SR, et al Science 2013 May;340(6135):976-8

Neonatal screening for severe primary immunodeficiency diseases using high-throughput triplex real-time PCR. Borte S, von Döbeln U, Fasth A, Wang N, Janzi M, Winiarski J, et al Blood 2012 Mar;119(11):2552-5

Primary immunodeficiency diseases: an update on the classification from the international union of immunological societies expert committee for primary immunodeficiency. Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, Chapel H, Conley ME, Cunningham-Rundles C, et al Front Immunol 2011 ;2():54

Association of IFIH1 and other autoimmunity risk alleles with selective IgA deficiency. Ferreira RC, Pan-Hammarström Q, Graham RR, Gateva V, Fontán G, Lee AT, et al Nat. Genet. 2010 Sep;42(9):777-80