Foto av man med glasögon.

Lennart Emtestam

Professor

Om mig

Lennart Emtestam är senior professor i dermatologi och venereologi vid KI, med placering vid institutionen för medicin, Huddinge.

Forskningsbeskrivning

Lennart Emtestams forskargrupp studerar böldsjukdomen hidradenitis suppurativa genom kliniska och experimentella studier på patienter. Målsättningarna är bland annat att öka förståelsen för de mekanismer som avgör om en individ utvecklar sjukdomen eller inte, att identifiera individer med ökad risk att utveckla hidradenitis suppurativa och att förbättra metoderna för diagnostik och utvärdering av behandlingar.

Studierna, som bedrivs sedan många år, är multidisciplinära och involverar en rad nationella och internationella samarbetspartners.