Lena Gonäs

Lena Gonäs

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är idag seniorforskare på avdelningen för försäkringsmedicin på KI och professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. I Karlstad handleder jag två doktorander och är ansvarig utgivare för tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv. Dessutom är jag med i redaktionskommittéen för Nordic Journal of Working Life Studies.

Forskningsbeskrivning

Här på KI arbetar jag med en prospektiv kohortstudie av kvinnors och mäns arbets- och levnadsförhållanden efter att det uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Det handlar om dem som blivit utförsäkrade och vad som hände sedan.

Utbildning

År 1974 doktorerade jag i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Avhandlingen handlade om företagsnedläggning och arbetsmarknadspolitik. Vid den tiden arbetade jag på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Sedan dess har jag arbetat på Arbetslivscentrum och Arbetslivsinstitutet, varit adjungerad professor i kulturgeografi i Uppsala, gästforskare i Berlin, London och Washington.

Loading bibliometrics...