Skip to main content
Lene Nordstrand

Lene Nordstrand

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Vårdutvecklingsledare på Akademisk Primärvårdscentrum- Fortbildningsenheten/Levnadsvanor

Kursledare för Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5 hp (KI-uppdragsutbildning)

Utbildning

Specialistsjuksköterska, MSc

Loading bibliometrics...