Skip to main content
h9_lena_hillert_bronge.gif

Lena Bronge

Annan grund

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Lena Bronge är leg läkare och specialist inom diagnostisk radiologi sedan 1990. Hon har kliniskt arbetat framförallt med magnetisk resonans tomografi (MRT).

År 2001 disputerade hon med avhandlingen MRI in dementia,: brain white matter changes. Hennes forskning har bedrivits i samarbete med demensforskare vid geriatriska kliniken, Karolinska Huddinge och Äldrecentrum. Forskningen fokuserar på betydelsen av åldersrelaterade förändringar i hjärnans vita substans och deras betydelse för utveckling av demens och andra sjukdomstillstånd i den äldre befolkningen.

Kliniskt är Lena sedan 2003 anställd vid Aleris diagnostik, Sabbatsberg där hon arbetar vid magnetkameraenheten. Hon har sedan 2007 också ett adjungerat lektorat vid CLINTEC, KI på 20%.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde Inom ramen för en stor populationsbaserad studie av åldrande (det sk SNAC-K projektet) som studerar drygt 3000 äldre individer boende på Kungsholmen, görs magnetkameraundersökning av hjärnan på en grupp av 550 individer. Studien är longitudinell och påbörjades 2001. Man har nyligen avslutat en andra, uppföljande omgång av MR-undersökningar på samma population. Individerna kartläggs också fortlöpande avseende ett stort antal kliniska och sociala parametrar. MR-bilderna analyseras med avseende på volym av olika hjärnstrukturer samt grad av degenerativa förändringar i hjärnans vita substans, mätt med såväl konventionell MR-teknik som med diffusionsviktad MRI. Grad av hjärnförändringar korreleras till förekomst av olika symtomatologi samt livsstils- och riskfaktorer hos individerna. Syftet är att öka förståelsen för vilka faktorer som medverkar till ohälsa hos den äldre befolkningen. Dessutom kartläggs det normala åldrandets förlopp med avseende på olika hjärnstrukturer.

Utbildning

Undervisningsområde Undervisar främst om magnetisk resonans tomografi och dess bakgrund och användning kliniskt och i forskningssammanhang. Särskilt avseende sjukdomar i hjärnans vita substans; såväl degenerativa förändringar som förändringar och diagnostik vid neuroinflammation - MS. Är handledare inom doktorandprojekt fokuserade på åldersförändringar i hjärnan.

Loading bibliometrics...