Skip to main content
lena2.jpg

Lena Karlsson

Lektor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Leg. tandhygienist och universitetslektor i cariologi. Undervisar på grundutbildningen tandhygienist- och tandläkarprogrammet, samt forskar inom ämnesområdet cariologi. Arbetar med forskning som innefattar kariesdiagnostik med hjälp av olika optiska instrument, dvs. hur man med olika våglängdsområden kan belysa tand och kariesangrepp och kvantifiera skillnader mellan frisk-sjuk vävnad. Min forskning syftar också till att utvärdera olika preventiva behandlingsmetoder i kariessjukdomen, i samarbete med nationella och internationella forskargrupper. Disputerade 2009 med en avhandling om optiska metoder i kariesdiagnostiken ”Optical based technologies for detection of dental caries”. Lektor i cariologi sedan 2011. Även nationell och internationell kursgivare.                               

Loading bibliometrics...