portratt.jpg

Lena Wettergren

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är docent i omvårdnad och universitetslektor vid avdelningen för reproduktiv hälsa, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Jag arbetar med forskning och undervisning på avancerad nivå och på forskarnivå. Jag innehar en 6-årig forskartjänst finansierad av Barncancerfonden och är direktor för Forskarskolan i vårdvetenskap. Min kliniska bakgrund är i cancervård.  

Utbildning

Legitimerad sjuksköterska, 1980

Grundläggande utbildning i psykoterapi, Stockholms Läns Landsting

Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2002

Uppdrag

Direktor för Forskarskolan i vårdvetenskap, KI (2016--)

Ledamot i disputationskommittén, KI (2011-2013, 2015-2018)

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på psykosociala aspekter av cancervård med fokus på sexualitet och fertilitet/infertilitet. Mer information om aktuella projekt:

Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård

Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer

Hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos cancerpatienter i östra Afrika

Sexualitet och tankar om fertilitet hos unga som behandlats för barncancer

Översättning och anpassning av PRO-CTCAE  för att mäta symtom i kliniska prövningar

Utbildning

Jag undervisar och handleder inom magister/master- och forskarutbildning. Jag är kursansvarig för forskarutbildningskursen "Quality of life as an outcome measure in care sciences" som ges vartannat år.