Om mig

Adjungerad professor i klinisk primärvård och omvårdnad vid sektionen för Allmänmedicin och Primärvård, NVS

Även verksam vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC), en USV-enhet i Region Stockholm.

Min forskning är klinisk och fokuserar på primärvård utifrån patienters och primärvårdspersonalens perspektiv, främst distriktssköterskor och distriktsläkare.

Omfattande erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom primärvården och klinisk erfarenhet som sjuksköterska och distriktssköterska i 20 år på olika sjukhus och i primärvård. Certifierad i gott ledarskap

Forskningsbeskrivning

En bibliografi av 65 vetenskapliga artiklar. Ett multiprofessionellt och brett forskningssamarbete med fokus på primärvård. Huvudhandledare till sex doktorander och bihandledare till två som uppnått doktorsexamen.        Huvudhandledare till en och bihandledare till en annan som uppnått licentiatexamen

Pedagogiska meriter

På APC stödjer och handleder jag bland annat det vetenskapliga och pedagogiska arbetet bland olika professioner såsom distriktsläkare, distriktssköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter med flera. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring av fortbildnings- och utvecklingsaktiviteter men också att bidra till ökad forskning och akademisk tillväxt i primärvården. Det pedagogiska utvecklingsarbete som jag lett och deltagit i har hitintills resulterat i tio vetenskapliga artiklar.

Utbildning

2019: Adjungerad Professor, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, KI.

2011: Docent i omvårdnad, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, KI.

2001: Doktorsexamen. Sektionen för allmänmedicin och primärvård, KI.

2000: Licentiatexamen, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, KI.

1999: Magisterexamen, Institutionen för omvårdnad, KI.

1985: Specialistutbildning till distriktssköterska, Nordendahlsskolan, Stockholm.

Akademiska priser och utmärkelser

Årets sjuksköterska, Svensk förening för sjuksköterskor SSF Årets distriktssköterska, Nationell förening för distriktssköterskor Årets stjärnpedagog. Stockholms län Kultur- och utbildningsnämnden