Om mig

Lena Marions är anställd som universitetslektor vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.  Hon är verksam som studierektor för läkarstudenterna termin 10 under kursen i reproduktion och utveckling.

Lena Marions är docent i obstetrik och gynekologi och också anställd kliniskt som överläkare vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset.

Lena Marions har tidigare arbetat på WHO i Geneve med utveckling av säkra abortmetoder och är idag också medlem av WHOs expertpanel för rekommendation av säkra och effektiva preventivmetoder. Här i Sverige är hon medlem av WHOs forskargrupp som leds av professor Kristina Gemzell-Danielsson och som finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och som har ett stort antal projekt inom området reproduktiv hälsa.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområdet rör framför allt sexuell och reproduktiv hälsa vilket omfattar bland annat metoder för familjeplanering och abort samt gynekologisk cancer och sexuellt överförbara infektioner (STI). Forskningsprojekt bedrivs även utanför Sverige som Bangladesh, Iran, Laos och Ukraina där Lena Marions har pågående och/eller avslutade forskningsprojekt. Några av projekten har varit SIDA finansierade samarbetsprojekt mellan KI och hemuniversiteten (KIRT), där doktoranden delat sin forskarutbildningstid mellan hemlandet och Sverige.  Ett sådant doktorandprojekt i Laos har medfört att kvinnor nu erbjuds undersökning för förekomsten av cellförändringar i allt större omfattning.