Om mig

Docent och universitetslektor i Cariologi. Undervisar på grundutbildningen tandhygienist- och tandläkarprogrammet samt forskar inom ämnesområdet Cariologi.

Disputerade 2009 med en avhandling om optiska metoder i kariesdiagnostiken ”Optical based technologies for detection of dental caries”.  Olika optiska instrument i kariesdiagnostiken innebär att man med olika våglängdsområden kan belysa tand och kariesangrepp och kvantifiera skillnader mellan frisk-sjuk vävnad. Oftast finner man ett kariesangrepp på ett mycket tidigt stadium, innan ögat eller några av våra vanligt förekommande undersökningsmetoder finner karies. Eftersom man lyser på tanden med icke-hälsovådliga strålar kan man upprepa undersökningen om och om igen och med korta intervaller.

Optiska metoder i kariesdiagnostiken innebär att vi bl. a har undersökt olika våglängdsområden och vilka som lämpar sig bäst att använda om vi vill finna karies i tandens olika vävnader. Optiska metoder kan också användas för att utvärdera olika förebyggande åtgärder i kariessjukdomen, t ex om vi vill testa en ny tandkräm, probiotika eller ozon. Metoderna går också att använda om man vill utvärdera olika behandlingsstrategier som är mest effektiva att förebygga sjukdom.

Övrig forskning och samarbete med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus syftar till att undersöka om en fetmaoperation kan påverka munhälsa.
Ett annat samarbete är med Umeå universitet där forskning pågår om huruvida genetiska defekter i immunsystemet kan kopplas till varför vissa barn får mer svårbehandlad karies.