Om mig

Jag har en bakgrund i utredningssociologi och försäkringsmedicin och har medverkat i  och drivit  forskningsprojekt 1994-2019

Jag är anknuten till en forskargupp inom Enheten för IInterventions och implementeringsforskning. gy Center(MUSIC). I gruppen arbetarforskare från olika professioner med intresse för muskuloskeletal hälsa. 

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på risk och prognostiska faktorer vid besvär i rörelseorganen, framförallt nacke och ryggsmärta.  Ett ämne som intresserar mig speciellt är inverkan av personers hälsoförväntningar på tillfrisknande. Jag har också varit delansvarig i idrottsmedicinska projekt.

Jag gick i pension 31 december 2019 men är anknuten till forskargruppen och Karolinska Institutet och är aktiv som författare tll flera pågående studier. 

 

Aktuella projekt

Kohortstudie av riskfaktorer och prognostiska faktorer för nacke, rygg och/eller axelsmärta

  • Stockholms Folkhälsokohort – en uppföljningsstudie inom Stockholms Län

Frågeställningar:

Vilken betydelse har hälsosam livsstil betydelse för uppkomsten av nacke/ryggbesvär hos den allmänna befolkningen?

Vilken betydelse har hälsosam livsstil betydelse för prognosen vid nacke/ryggbesvär hos den allmänna befolkningen?   

Vilken betydelse har dålig självskattad arbetsförmåga och sömnproblem för risk och prognos vid nacke/ryggsmärta?

 

Pedagogiska meriter

Flerårigt ansvarig för avancerad kurs i epidemiologiska metoder inom masterprogrammet i Folkhälsovetenskap.

Utbildning

Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet, 2012

Medicine doktor, (epidemiologi), Karolinska Institutet, 2007     Avhandling: ”Epidemiological Aspects on Pain in Whiplash-Associated Disorders”. Huvudhandledare professor Anders Ahlbom

Fil kand. Utredningssociologi, Stockholms universitet, 2003