Leif Stenke

Leif Stenke

Adjungerad professor

Om mig

  • specialist i invärtesmedicin och hematologi, docent vid KI. Han är biträdande programdirektör för Socialstyrelsens Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) som är en beredskapsfunktion vid Centrum för strålningsmedicin.
  • medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för radiologiska och nukleära händelser (RN-MeG). Han är också ledamot i Karolinska Universitetssjukhusets strålskyddskommitté.

Forskningsbeskrivning

Stenkes forskning är inriktad mot studier av normal och förändrad blod- och benmärgsfunktion vid sjukdomar och skador. Speciellt intresse riktas mot myeloiska leukemier och inverkan av olika läkemedel och andra cellhämmande agens, såsom joniserande strålning, på blodbildningen. Benmärgen, kroppens ”blodfabrik”, är vårt känsligaste organ vad gäller effekt av joniserande strålning. Om en människa utsätts för en hög stråldos är överlevnadschansen därför vanligen beroende på omfattning och varaktighet av det så kallade hematopoetiska syndromet, dvs graden av hämning av blod och benmärg. Stenkes forskning syftar bl a till att förbättra kunskapen om de cellulära och molekylära mekanismer som styr hur cellerna förökar sig och hur de reparerar sina skador. Man studerar i detta sammanhang även leukemiceller och hur de påverkas av olika typer av cellhämmande terapier. Studierna är delvis av grundforskningskaraktär, med avsikten att t ex molekylära upptäckter och fynd i samband med leukemibehandling i förlängningen också kan leda till nya behandlingsmöjligheter för benmärgsskadade patienter i samband med en strålningsolycka.