Skip to main content

Forskningsbeskrivning

Projekttitel: Samsjuklighet – konsekvenser för primärvården

Projektansvarig: Lennart Carlsson

Övriga medverkande forskare: Intresserade kollegor inom forskarnätverken

a) äldre; b) smärta; c) hälso- och sjukvårdsforskning

Kontaktperson med e-post: Lennart Carlsson lennart.carlsson@ki.se

Startdatum: 2013-01-09 (pågår)

Bakgrund: Primärvårdens patienter har nästan undantagslöst fler än bara ett besvär, symptom eller diagnos; trots detta är verksamheten uppbyggd efter att hantera en åkomma i taget. Fragmentisering, och bristande helhetssyn rimmar illa med specialiteten allmänmedicin.

Syfte: Att synliggöra fenomenet samsjuklighet och utveckla kunskap och arbetssätt som leder till ett mer effektivt omhändertagande av patienter i primärvården.

Metoder: Genom medverkan i forskarnätverk sprida förståelse för synsättet och konkret bidra till att olika medelsansökningar innehåller moment som belyser samsjuklighetsaspekten.

Resultat: En projektsatsning har delfinansierats av Visual Sweden (Vinnova-stött innovationscenter i Östergötland) – ”Patientcentrerad visualisering av journaldata” och lett fram till en prototyp, där en fortsatt utveckling diskuteras bland berörda parter.

Artikelskrivning pågår kring projekt om samsjuklighet hos patienter med ryggsmärta.

Föreläsning om forskningsläget kring samsjuklighet har hållits vid två AVC.

Medverkan vid ansökan om medel i fem olika projekt (Mödrahälsovårdsutveckling, kollegialt samarbete kring depressionsvård x2, äldre och återinläggning, smärtdiagnosticering)

Publikationer: Doktorsavhandling kring samsjuklighetsmönster där tre relevanta artiklar ingår.

Loading bibliometrics...