profile.jpg

Laura Pazzagli

Statistiker

Om mig

Jag blev färdig med min Ph. D. inom Matematiska och statistiska metoder i ekonomi och samhällsvetenskap vid Perugias universitet i Italien år 2015. Titeln för min avhandling var “Inverse probability weighting and doubly robust estimators under model misspecification and a study on the socioeconomic determinants of feb-stage renal disease in Sweden”. Jag har också en kandidat- samt masterexamen i statistik och datavetenskap. Mitt nuvarande post-doc projekt vid Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) handlar om nya metoder inom området läkemedelsepidemiologi, som redogörs med tidsvarierande utfall.

Jag började min doktorandstudie i Italien 2013 och spenderade två studieår i Sverige, på Institutionen för statistik vid Umeå universitetet. Genom min Ph. D. forskade jag kring causal inference, samt var involverad i en forskningsgrupp som använde sig av Svenska Barndiabetesregistret. Innan min post-docanställning här på CPE var jag involverad i ett projekt som använde sig av det nationella stroke-registret ”Riksstroke”. Syftet för projektet var att studera skillnader och jämföra de socio-ekonomiska förhållandena i den akuta vården efter att en patient fått en hjärnblödning.

 På min fritid målar jag porträtt i svart och vitt.