LOR

Laura Orellana

Biträdande lektor

Om mig

Jag är en strukturbiofysiker med medicinsk bakgrund. Mitt mål är att förstå mänskliga sjukdomar i atomskala: hur mutationer förändrar proteinstruktur, rörelser och biologisk funktion.

Forskningsbeskrivning

Min grupp utvecklar teoretiska metoder och algoritmer för att förutsäga konformationsförändringar i proteiner och tillämpa dem på den fördjupade integrativa studien av cancermutationer, i syfte att generera ny mekanistisk hypotes och testa dem in vitro och in vivo.

För mer information, se vår officiella KI sidan: Protein Dynamics and Cancer Lab

En fullständig publikationslista finns på Google scholar och ResearchGate

 

Utbildning

2010–2014: PhD in Physics summa cum laudeFaculty of Physics, University of Barcelona 

Thesis: “Protein Dynamics and Function studied by coarse-grained and atomistic theoretical   approaches”

2008–2011: Clinical training (M.D. degree, 2nd cycle: 345 out of 500 ECTS), Hospital Clínic de Barcelona & Hospital Universitari Sagrat Cor

2008 –2010: MSc in Biophysics, Faculty of Physics, University of Barcelona

2006 – 2007: MSc in Structure & Function of Proteins, Barcelona Autonomous University

2003–2005: BSc in Biochemistry with Extraordinary Prize & minor in Physics, Faculty of Biology, University of Barcelona

1999–2003: Medicine (M.D. degree, 1st cycle), Faculty of Medicine, University of Barcelona 

 

Academic appointments

Nov. 2020: Tenure-track Assistant Professor in Medical Sciences,  Karolinska Institute

2019-2020: Researcher (Forskare) in Structural Biology, Stockholm University

2014-2018:  Postdoctoral Fellow in Computational Biophysics & Cryo-EM,  Royal Institute of Technology (KTH) & Stockholm University

2008-2014: Graduate Student in Protein Biophysics & Molecular Modelling, Institute for Research in Biomedicine in Barcelona & Barcelona Supercomputing Center

Akademiska priser och utmärkelser

2021: Petrus och Augusta Hedlunds Foundation Grant

2021: Cancerfonden Junior Investigator Award

2020: Jeanssons Foundation Young Leaders Grant

2020: Karolinska Institute Research Foundation Special Grant 

2019: Karolinska Institute Tenure-track Faculty Position with start-up grant Award (KI Allocation of faculty funded career positions 2019)

2019: O.E. och Edla Johanssons Research Grant

2016-2018: Sven och Lily Lawski Foundation Fellow

Academic Honors

2006: Extraordinary Prize for Academic Excellence in Biochemistry, University of Barcelona