Skip to main content
dsc_0018.jpg

Lars Sturesson

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Leg. Sjuksköterska och Med dr. Adjunkt vid sektionen för omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Forskningsbeskrivning

Utgångspunkt i min avhandling har varit den akuta smärtan i akutmottagningens kontext. Jag ingår i forskargruppen inom Ambulerande omvårdnad vid Karolinska Institutet, dvs den delen av hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård. Forskningen handlar huvudsakligen om sjuksköterskors telefonbedömningar och om den vårdsökandes och telefonsjuksköterskans perspektiv.  Pågående projekt är inom områdena övervakningssamtal och telefonsjuksköterskors arbetsmiljö. Övrig forskning är inom ambulanssjukvård. Ett nytt projekt inom forskarprojektgruppen ambulerande omvårdnad om vårdkedja efter samtal till 112 är under planering, se ki.se/nvs/ambulerande-omvardnad.

Pedagogiska meriter

Erfarenhet av utbildning på sjuksköterskeprogrammet termin 3 och specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvårdvid vid Karolinska Institutet.

Utbildning

Leg sjuksköterska 1977

Specialistsjuksköterskeutbildning medicin och kirurgi 1979

Specialistsjuksköterskeutbildning anestesi och intensivvård 1989

Magisterexamen i pedagogik inriktning vårdpedagogik 2000

Med dr 2017

Loading bibliometrics...